பண்டா – செல்வா ஒப்பந்தம் | தமிழ்

தமிழர்கள் மீதான வன்முறைகள் அதிகரிக்கப்பட்டதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களின் போராட்ட உணர்ச்சிகள் அதிகரித்த நிலையில் தமிழரசுக்கட்சி தொண்டர்களைத் திரட்டத் தொடங்கியது. இந்த நிலையில் பண்டாரநாயக்கா தமிழரசுக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத்தத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறினார். இதனை செல்வநாயகம் ஏற்றுக் கொண்டார். “….தகராறுகளைத் தீர்க்கும் Read More

உள்ளுராட்சி மன்றங்களும், நிலவரங்களும் | தமிழ்

உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற்று, சபைகள் கூடி ஒரு வருடங்களை கடந்து நிற்கும் நேரம் இது. பல போட்டிகள், பழிவாங்கல்கள், கட்சித்தாவல்கள் என பலவற்றைக்கடந்து பலர்வெற்றியும் பெற்றார்கள். ஆனால் அந்த வெற்றி என்பது அன்றோடு முடிந்ததாகவே இருக்கின்றது. ஒரு ஐனநாயகத்தின் உயிர்நாடியாக Read More