, ,

செக்ஸ் பற்றி என்ன தெரியும்?

‘‘செக்ஸ் பற்றி என்ன தெரியும்?’’ என் 12 வயது தம்பி மகிழனிடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டேன். நீண்ட நாட்களாகவே இது பற்றி அவனிடம் பேச வேண்டும் என நினைத்திருந்தேன். சரியான பருவத்தை அவன் எட்டும்போது பேசுவதுதான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்பதால் பொறுமை Read More